"θα επέστρεφα αν..." & "θα προσλάμβανα αν..."

Η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να διερευνήσει το φαινόμενο του Brain Drain που έχει λάβει δραματικές διαστάσεις στην χώρα μας την τελευταία δεκαετία, λόγω της, ιστορικού μεγέθους, ύφεσης που έπληξε την εγχώρια οικονομία κατά το χρονικό διάστημα 2009 – 2018.

Προκειμένου να επιτύχει αυτόν τον φιλόδοξο και απαιτητικό σκοπό της, η παρούσα έρευνα αξιοποιεί μια μεθοδολογία δύο διαδοχικών και αλληλένδετων σταδίων. Ειδικότερα, στόχος του πρώτου σταδίου της έρευνας είναι η διερεύνηση των στάσεων των Ελλήνων που ήδη ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό αναφορικά με την πρόθεσή τους να επιστρέψουν στην πατρίδα μας.

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων διερευνώνται τα κύρια δημογραφικά χαρακτηριστικά τους, η πρόθεσή τους να επιστρέψουν, καθώς και οι παράγοντες που θα επηρέαζαν θετικά η αρνητικά αυτήν την πρόθεση.

Ακολούθως, κατά το δεύτερο στάδιο της έρευνάς μας διερευνάται η στάση των Ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας ως προς την πιθανή προσέλκυση και πρόσληψη των Ελλήνων του εξωτερικού, στο πλαίσιο του πιθανού επαναπατρισμού τους.

Κατεβάστε το αρχείο εδώ (PDF 5.9MB)