Αποτελέσματα ερευνών "θα επέστρεφα αν..." & "θα προσλάμβανα αν..."

Αποτελέσματα ερευνών

Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα δύο ερευνών που χαρτογραφούν την επιθυμία επιστροφής των Ελλήνων και αντιστοίχως την πρόθεση προσλήψεών τους από τις Ελληνικές επιχειρήσεις, σε διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Πρόκειται για τις έρευνες με τίτλο "θα επέστρεφα αν..." και "θα προσλάμβανα αν ..." των οποίων τα αποτελέσματα μπορείτε να δείτε εδώ.