Έναρξη λειτουργίας πλατφόρμας Braingain JOBS in Greece

Έναρξη λειτουργίας πλατφόρμας Braingain JOBS in Greece

Η πλατφόρμα Braingain JOBS in Greece δίνει τη δυνατότητα σε Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό να ενημερωθούν για τις θέσεις εργασίας Ελληνικών επιχειρήσεων και να επιδιώξουν την συνέχιση της καριέρας τους στην Ελλάδα υποβάλοντας το βιογραφικό τους μέσω της πλατφόρμας.