Στρατηγική Συμμαχία BRAIN REGAIN και BRAIN GAIN

Στρατηγική Συμμαχία BRAIN REGAIN και BRAIN GAIN

Το BRAIN REGAIΝ και το BRAIN GAIN, η πρωτοβουλία-απάντηση των Ελλήνων του εξωτερικού στο φαινόμενο του Brain Drain, ανακοινώνουν τη στρατηγική συμμαχία τους με στόχο την αποτελεσματικότερη δράση για την επιστροφή των Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

BRAIN REGAIN και BRAIN GAIN έχουν ως κοινό όραμα τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την επιστροφή στη χώρα των Ελλήνων που αναζήτησαν ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στο εξωτερικό.

Ενώνοντας τις δυνάμεις τους, BRAIN REGAIN και BRAIN GAIN αναπτύσσουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την γεφύρωση της απόστασης που χωρίζει τους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό με την πραγματικότητα του ελληνικού επιχειρείν.

H κυρία Πόπη Καλαιτζή, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του BRAIN GAIN δήλωσε: «Με μεγάλη μας χαρά ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το BRAIN REGAIN. Η δυναμική που έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα η πρωτοβουλία BRAIN GAIN, με τις περισσότερες από 70.000 υπογραφές πολιτών και την ισχυρή «φωνή» στο εξωτερικό βρίσκει την υποστήριξη της κορυφαίας συμμαχίας των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων και ανώτατων στελεχών τους.»