Ετήσια Έρευνα ΣΕΒ «Ο Σφυγμός του Επιχειρείν» 2023 #SEVbusinesspulse. Τάσεις στο ελληνικό επιχειρείν και η πρόκληση της προσαρμογής!

Ετήσια Έρευνα ΣΕΒ «Ο Σφυγμός του Επιχειρείν» 2023 #SEVbusinesspulse. Τάσεις στο ελληνικό επιχειρείν και η πρόκληση της προσαρμογής!

Η ετήσια έρευνα γνώμης των επιχειρήσεων «Ο Σφυγμός του Επιχειρείν» #SEVBusinessPulse, που παρουσίασε ο ΣΕΒ, φέτος για 7η συνεχή χρονιά, αποτελεί μια ουσιαστική και αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στην αναπτυξιακή τους προοπτική, αλλά και στην καθημερινή τους λειτουργία. Συγχρόνως είναι και ένα εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης των βασικών τάσεων που χαρακτηρίζουν το ελληνικό επιχειρείν.  Μια σημαντική καινοτομία της φετινής έρευνας  είναι ότι διευρύνεται με δύο νέες ενότητες:  1) «Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον», με επίκεντρο τον εκσυγχρονισμό της εργασίας και την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, και 2) «Δημιουργία ενός Βιώσιμου Μέλλοντος»,  με έμφαση στα κρίσιμα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την εφετινή έρευνα οι ελληνικές επιχειρήσεις δείχνουν συγκρατημένη αισιοδοξία —και αυτό συμβαίνει σε όλους τους κλάδους και ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης. Συνειδητοποιούν την ανάγκη αυτο-βελτίωσης και ειδικότερα αναγνωρίζουν πως πρέπει να επενδύσουν στον ανθρώπινο παράγοντα, να βελτιώσουν το εργασιακό περιβάλλον που προσφέρουν και να προσελκύσουν το ταλέντο —όχι μόνο με οικονομικές απολαβές, αλλά και με σειρά άλλων παροχών/δράσεων. Σημειώνεται, πάντως, ότι το 84% αναγνωρίζει την υψηλή φορολόγηση της εργασίας ως το μεγαλύτερο εμπόδιο στη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων τους.

Επίσης, οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι πρέπει να προσαρμοστούν ταχύτερα στις τεχνολογικές αλλαγές, όπως είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, και στη βιώσιμη ανάπτυξη για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητά τους. Συγχρόνως, αναγνωρίζουν ότι το κράτος βελτιώνεται, αλλά αυτό δεν αρκεί: Πρέπει να κινηθεί πιο αποτελεσματικά στις μεταρρυθμίσεις, αφαιρώντας τα πολλά εμπόδια και στρεβλώσεις που ακόμη υπάρχουν στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Πηγές:

1.Αρθρογραφία ΣΕΒ

2.Εκδόσεις ΣΕΒ