Στήριξη στην νεοφυή επιχειρηματικότητα από τον ιδιωτικό τομέα - Προγράμματα επιχειρήσεων - τραπεζών - Νέες θέσεις εργασίας και επενδύσεις

Στήριξη στην νεοφυή επιχειρηματικότητα από τον ιδιωτικό τομέα - Προγράμματα επιχειρήσεων - τραπεζών - Νέες θέσεις εργασίας και επενδύσεις

Δυναμική ανάπτυξη στον τομέα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και του επιχειρείν γενικότερα με έμφαση και στον τομέα της καινοτομίας παρατηρείται στην χώρα μας. Στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας η αξία του ελληνικού συστήματος καινοτομίας έχει πολλαπλασιαστεί καταγράφοντας μια πορεία από το ένα δις. ευρώ περίπου το 2017 σε πάνω από 8 δισ. ευρώ το 2022. Το 2023 οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις συγκέντρωσαν επενδυτικούς πόρους που ξεπέρασαν το ένα δισ. ευρώ.

Σημαντική παρουσία στο ελληνικό οικοσύστημα έχουν πλέον και οι επιχειρήσεις του κλάδου της καινοτομίας που συγκεντρώνουν την προσοχή της διεθνούς κοινότητας. Σημειώνεται ότι στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων  που έχει δημιουργηθεί υπάρχουν περισσότερες 800 νεοφυείς επιχειρήσεις με περισσότερους από 7.000 εργαζόμενους. 

Στην ανάπτυξη του καινοτόμου ελληνικού επιχειρείν έχουν καθοριστικό ρόλο οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της πολιτείας και των αρμόδιων υπουργείων και γενικών γραμματέων, φορέων, Επιμελητηρίων, κλαδικών συνδέσμων καθώς  και πρεσβείες στην χώρα μας. 

Καθοριστικό ρόλο όμως έχουν και πρωτοβουλίες και δράσεις του ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα τραπεζικών ομίλων, επιχειρήσεων και οργανισμών που συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή.

To ΑΠΕ/ΜΠΕ παρουσιάζει μερικές από τις βασικότερες πρωτοβουλίες της συγκεκριμένης κατηγορίας, διαβάστε περισσότερα εδώ

 

Αναπαραγωγή άρθρου: ΑΠΕ/ΜΠΕ