Quantcast

Database Administrator

SPACE HELLAS Αττική Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή θέσης

Ανάλυση, σχεδιασμός και διαχείριση εταιρικών βάσεων δεδομένων.

Καθήκοντα

 • Διατήρηση της ασφάλειας, ακεραιότητας και της απόδοσης των database servers
 • Εφαρμογή αλλαγών, νέων patches και εκδόσεων όταν απαιτείται
 • Διασφάλιση της βέλτιστης και ασφαλούς αποθήκευσης δεδομένων
 • Διαχείριση προσβάσεων στις βάσεις
 • Αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών στη βάση
 • Δημιουργία και διαχείριση αναφορών, απεικονίσεων και πινάκων ελέγχου
 • Δημιουργία και συντήρηση υψηλής πολυπλοκότητας SQL scripts για την κάλυψη των απαιτήσεων του προϊόντος
 • Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση βάσεων δεδομένων με στόχο την παράδοση προϊόντων εργασίας που πληρούν προδιαγραφές, δεν παρουσιάζουν ελάττωμα και έχουν βέλτιστη απόδοση
 • Κατανόηση σύνθετων συστημάτων, καθώς και των επιπτώσεων των διαφορετικών σχεδίων βάσεων δεδομένων στην απόδοση, την επεκτασιμότητα και τη συντήρησή, καθώς και το πώς ένα μικρό σφάλμα μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα
 • Διάγνωση και αντιμετώπιση σφαλμάτων
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό την υλοποίηση και την εφαρμογή μηχανισμών backup / restore και disaster recovery .
 • Καθορισμός, επιβολή και τεκμηρίωση των πολιτικών, διαδικασιών και προτύπων της βάσης δεδομένων
 • Τακτική εκτέλεση δοκιμών και αξιολογήσεων για τη διασφάλιση των δεδομένων, την ιδιωτικότητα και την ακεραιότητα
 • Εργασία σε ομάδες και αποτελεσματική επικοινωνία με διευθυντές, προγραμματιστές και μηχανικούς τεχνικής υποστήριξης

 

Εμπειρία και Εκπαίδευση

 • Πτυχίο στην Πληροφορική, Μηχανικού Η/Υ, Ανάπτυξη Λογισμικού ή παρόμοιο
 • Εξαιρετική γνώση εργαλείων SQL, όπως MSSQL Server Management Studio ή Oracle SQL Developer ή ανάλογο
 • Εξοικείωση με ένα ή περισσότερα από τα εξής συστήματα βάσεων δεδομένων : MSSQL Server , PostgreSQL , Oracle RDBMS .
 • Εξαιρετική γνώση data backup, ανάκτησης, ασφάλειας, ακεραιότητας και DR μηχανισμών
 • Εξοικείωση με τον σχεδιασμό και τη διαχείριση database disk storage , συμπεριλαμβανομένου του Oracle ASM
 • Γνώση ανάλυσης και βελτιστοποίησης της απόδοσης βάσεων δεδομένων
 • Εξοικείωση με το σχεδιασμό βάσεων, την τεκμηρίωση και την κωδικοποίηση
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)

Benefits

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης
 

Απαιτούμενη Εμπειρεία:

 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως Database administrator
 • Εμπειρία σε database clustering
 • Εμπειρία σε περιβάλλοντα Linux και Windows Server
 • Πρακτική εμπειρία σε database standards και εφαρμογές τελικού χρήστη

Συνοπτικές πληροφορίες

 • Δημοσίευση: 10-02-2023
 • Είδος θέσης: Πλήρης απασχόληση
 • Εμπειρία: 2 Χρόνια
 • Τοποθεσία: Αττική
 • Αμοιβή:
 • Deadline: 10-05-2023

Σχετικά με την εταιρεία

 • Επωνυμία: SPACE HELLAS
 • Address: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 312 15341 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • Website: https://www.space.gr/en
 • email: [email protected]
 • Σύντομο προφίλ:
 • H SPACE HELLAS, είναι ένας δυναμικός System Integrator που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές. Μια Ελληνική εταιρεία η οποία από το 1985 βρίσκεται στο επίκεντρο των τεχνολογικών εξελίξεων, προσφέροντας στην αγορά ευρεία γκάμα λύσεων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ασφάλειας. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε νέα δεδομένα στον τρόπο λειτουργίας των δυναμικά αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στην τεχνολογική τους αναβάθμιση. Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 20000-1:2018, ISO 22301:2019, ΙSO 14001:2015 και ISO 45001:2018.   Στην πολυετή πορεία της η Space Hellas, έχει συνάψει στρατηγικές συμφωνίες με τους μεγαλύτερους διεθνείς τεχνολογικούς οίκους και έχει στο ενεργητικό της μια εντυπωσιακή λίστα από success stories. Ως καινοτόμος εταιρεία, πρωτοπορεί στις νέες τεχνολογικές τάσεις όπως Cloud Βased Services, Internet Οf Things, Smart Cities, Big Data, Blockchain, AI, κ.α. Επεκτείνεται διαρκώς με νέα επιχειρηματικά πλάνα, επενδύοντας στην έρευνα και ανάπτυξη και σε τεχνολογικές λύσεις, στις οποίες προσδίδει προστιθέμενη αξία. Η Space Hellas επενδύει συνεχώς στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, γεγονός που της παρέχει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την τοποθετεί ανάμεσα στις πρώτες επιλογές, ενός διευρυμένου και μακροχρόνια πιστού πελατολογίου. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2000.