Είστε Έλληνας του εξωτερικού; Η συμμετοχή σας στην έρευνα μας είναι σημαντική!

Είστε Έλληνας του εξωτερικού; Η συμμετοχή σας στην έρευνα μας είναι σημαντική!

Σε συνέχεια της έρευνας του 2021 " Θα επέστρεφα αν...", που απευθύνεται στους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, η Πρωτοβουλία BrainReGain διεξάγει αυτή την εποχή την επαναληπτική έρευνα για το 2023.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα μετασχηματίζεται σε όλα τα επίπεδα και η οικονομία της αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς προσελκύοντας σημαντικές επενδύσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίες, προσκαλούμε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην έρευνα 2023 «Θα επέστρεφα αν...» ακολουθώντας τον σύνδεσμο  https://s.surveyplanet.com/iaqpt3lc

H έρευνα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2023.

Κάποια από τα ερωτήματα που καλούνται να απαντηθουν:

-              πώς έχει μεταβληθεί η επιθυμία, σε σχέση με το 2021, να επιστρέψετε στην πατρίδα;

-              ποιοι είναι οι λόγοι που ευνοούν ή αποθαρρύνουν το ενδεχόμενο επιστροφής σας;

-              ποια είδους εξασφάλιση είναι απαραίτητη για εσάς ώστε να μπορέσετε να προγραμματίσετε την επιστροφή σας στην Ελλάδα;

Η έρευνα του 2021, ανάμεσα σε πολλά άλλα στοιχεία, έδειξε ότι υπάρχει ο νόστος για επιστροφή στην πατρίδα αλλά και ότι μόνο αυτό, δεν αρκεί, καθώς χρειάζονται να υπάρχουν προϋποθέσεις για την ύπαρξη ενός περιβάλλοντος με αξιοκρατεία στην εργασία, ελκυστικές αμοιβές, καινοτομία, ασφάλεια και συνθήκες τέτοιες που να υποστηρίζουν την προοπτική του επαναπατρισμού. Παράλληλα είχαμε διεξάγει την έρευνα «Θα προσλάμβανα αν…» με αντικείμενο τη διερεύνηση της πρόθεσης των επιχειρήσεων να προσλάβουν Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό. (Μπορείτε εδώ να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των ερευνών του 2021).

Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν συνολικά και ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της παράλληλης έρευνας " Θα προσλάμβανα αν..." που διεξάγουμε με αντικείμενο τη διερεύνηση της πρόθεσης των επιχειρήσεων να προσλάβουν Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό και επιθυμούν να επαναπατριστούν, και της αντίληψης της προστιθέμενης αξίας μίας τέτοιας πρόσληψης και θα αναρτηθούν στο brainregain.gr.

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας BrainReGain

Λίγα λόγια για το BrainReGain

Το BrainReGain-Hellenism in Action είναι μια πρωτοβουλία της Κοινωνίας των Πολιτών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην οποία 42 σημαντικές κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις, Έλληνες επιστήμονες, ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και Έλληνες της διασποράς συναντιούνται και δημιουργούν μια ισχυρή συμμαχία. Προέρχεται από τη συγχώνευση των πρωτοβουλιών Brain Regain και Brain Gain με όραμα την καλλιέργεια και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και του ελληνισμού της διασποράς. Ένας από τους στόχους μας είναι να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός πλαισίου για την επιστροφή των brain gainers, παρέχοντας το πρόγραμμα BrainReGain Mentoring, την ηλεκτρονική πλατφόρμα BrainGain Jobs in Greece και δράσεις για τις πολιτικές επαναπατρισμού για την κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες και ακολουθήστε μας στο Linkedin και στο Facebook..